Trần Thị Kim Chi

Kinh nghiệm trồng Lan của tôi chưa có nhiều. Rất nhiều lần thất bại trước đây. Từ khi sử dụng các sản phẩm của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Vi Sinh Biopt, tôi đã có thể chăm sóc Lan 1 cách chuyên nghiệp hơn. Hoa nở đều – đẹp. Không còn bị các tình trạng thối rễ, ít hoa như trước. Xin cảm cảm ơn Viện Nghiên Cứu Phát Triển Vi Sinh Biopt, tôi nhất định sẽ giới thiệu các bạn cho nhiều người khác biết đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0824.096.888